Tečaj za plivačkog suca

Tečaj za plivačkog suca

Ovim putem vas obavještavamo da HPS organizira tečaj za plivačkog suca.

Molimo sve zainteresirane da se jave najkasnije do 15.10. u ured PK Zadar ili na mail info@pkzadar.hr

Nakon toga biti će objavljeni detalji o dinamici provođenja tečaja po regijama.

IZ PRAVILNIKA:

Članak 5.

(1) Plivači sudac može postati svaka osoba između 16 i 65 godina s prijavljenim prebivalištem u Republici Hrvatskoj, koja položi ispit za plivačkog suca.

(2) Osobe mlađe od 18 godina moraju imati pismenu suglasnost roditelja, skrbnika ili staratelja

Članak 6.

Plivački sudac ne može biti:

a) osoba koja je pravomoćnom sudskom presudom osuđena za kazneno djelo, kao i osoba protiv koje se vodi kazneni postupak

b) osoba koja je suspendirana odlukom mjerodavnog tijela saveza ili protiv koje se vodi stegovni postupak

Kandidati su potvrde o nekažnjavanju dužni dostaviti na zahtjev Izvršnog odbora HPS-a ili Sudačke komisije HPS-a.

Članak 11.

(2) Seminari za plivačke suce održavaju se minimalno jednom godišnje u svakoj regiji, a organiziraju ih regionalni sudački povjerenici. Regionalni sudački povjerenici dužni su obavijestiti Sudačku komisiju o pripremi predostojećeg seminara i ispita za plivačke suce.

(3) Ispit se sastoji od teorijskog i praktičnog dijela. Svaki kandidat mora imati više od 70% točno odgovorenih pitanja na teorijskom dijelu ispita, da bi položio ispit. Praktični dio ispita odvija se na slijedećem natjecanju u dogovoru između instruktora i polaznika seminara. Sudački instruktor je dužan obavijestiti regionalnog povjerenika, Sudačku komisiju i organizatora seminara o kandidatima koji su stekli zvanje za plivačkog suca.

(4) Troškove seminara i ispita snosi članica HPS-a koji ih organizira

CIJELI PRAVILNIK MOŽETE PROČITATI U PRILOGU